Грузинский суд наказал украинскую авиакомпанию

№11–12(734) 7 — 13 августа 2015 г. 05 Августа 2015 0

Справа №2/22152-14

1629486834212

(www.info.court.ge)

РIШЕННЯ

(іменем Грузії)

Про публічне повідомлення

25.02.2015 р.                                                                                                           м. Тбілісі

Тбіліський міський суд

Суддя — Діана Берекашвілі

Позивач: «ТОВ «Об'єднання аеропортів Грузії»;

Представник позивача: Iя Курхулі;

Відповідач: АТ закритого типу «Авіалінії Аеросвіту»;

Предмет спору: Про зобов'язання сплати грошової суми;

Без усного слухання було розглянуте питання щодо публічного розповсюдження судового повідомлення про позов та прикладені документи по відношенню до відповідача АТ закритого типу «Авіалінії Аеросвіту».

З'ясувалося:

16 грудня 2014 року у Колегію громадянських справ міського суду м. Тбілісі звернувся представник «ТОВ «Об'єднання аеропортів Грузії» з позовом до відповідача — АТ закритого типу «Авіалінії Аеросвіту» з вимогою повернення боргу.

За поясненням позивача, між ТОВ «Об'єднання аеропортів Грузії» і АТ закритого типу «Авіалінії Аеросвіту» 27 березня 2012 року була оформлена угода №2/12-2012 про забезпечення авіаційної безпеки. Відповідно до вказаної угоди аеропорт взяв на себе зобов'язання здійснювати перевірку пасажирів та багажу з точки зору авіаційної безпеки на рейсах, які виконує компанія з Тбіліського міжнародного аеропорту. З жовтня 2012 року до січня 2013 року включно авіакомпанії були надані послуги, вартість яких вона не сплатила, на підставі чого була нарахована неустойка у сумі, передбаченій угодою. Сумарний борг відповідача складає 140362,77 ларі, з яких сума за надані послуги або головний борг складає 132 491,88 ларі, а штраф — 7870,89 ларі. З січня 2013 року авіакомпанія припинила рейси, і, відповідно до угоди, до квітня включно нараховувалася неустойка 0,1% за кожний прострочений день кожного порушення не більше 60 днів.

Сумарна заборгованість відповідача складає 140362,77 ларі, з яких сума основного боргу складає 132 491,88 ларі, а неустойка — 7870,89 ларі.

Виходячи з вищевказаного, позивач вимагає зобов'язати відповідача авіакомпанію «Аеросвіт» сплатити на користь позивача — ТОВ «Об'єднання аеропортів Грузії» 140362,77 ларі, з яких сума основного боргу — вартість за надані послуги — 132 491,88 ларі, а неустойка — 7870,89 ларі.

18 грудня 2014 року позов був прийнятий до розгляду і позивача зобов'язали передати відповідачу позов та прикладені матеріали і представити суду документ, що підтверджує передачу позову і прикладених матеріалів у двомісячний термін.

12 лютого 2015 року у Колегію громадянських справ Тбіліського міського суду з заявою звернувся представник позивача — ТОВ «Об'єднання аеропортів Грузії» і зазначив, що передача позову та прикладених матеріалів відповідачу — AT закритого типу «Авіалінії Аеросвіту» не відбулася через неможливість відшукати адресу адресата, через що він звертається з клопотанням про публічну публікацію судового повідомлення.

Згідно з 1-ою частиною 78-ої статті Громадянського процесуального кодексу: «Якщо невідоме місцезнаходження сторін або доставляння їм судових повідомлень не здійснюється по-іншому, суд уповноважений винести постанову про публічне розповсюдження судового повідомлення. Судове повідомлення публічно розповсюджується за допомогою тих газет, які масово поширені за місцем проживання сторін у відповідній адміністративно-територіальній одиниці».

У справі вказана наступна адреса відповідача — АТ закритого типу «Авіалінії Аеросвіту»: Україна. 08324, Київська область, Бориспільський район, село Гора. Виходячи з того, що у даному випадку має місце передбачений вищевказаними нормами випадок — відповідач не ознайомлений з фактичними обставинами справи (позов з прикладеними матеріалами не доставлений), суд уповноважений винести рішення про доставляння йому судового повідомлення (у вказаному випадку — позову та доданих матеріалів) шляхом публічного розповсюдження через газету Верховної Ради України «Голос України», виходячи з того, що вона масово поширена на всій території України.

Відповідно до пунктів «а» і «б» статті 201 Громадянського процесуального кодексу Грузії, суд надсилає відповідачу позов і передбачені цим законом копії документів; призначає відповідачу термін для того, щоб він у письмовій формі представив свою відповідь (зустрічний позов) на позов і поставлені у ньому запитання, також виказав свої міркування щодо прикладених до позову документів і представив їх суду. Призначений термін не повинен перевищувати 14 днів, а у справах важкої категорії — 21 день.

У вказаному випадку суд вважає, що для представлення зустрічного позову (письмової відповіді) відповідачу — АТ закритого типу «Авіалінії Аеросвіту» повинен бути наданий термін — 7 днів.

Резолюційна частина:

Суд, керуючись статтями 7, 70—78, 201, 232, 284—285 Громадянського процесуального кодексу,

Постановив:

1. Повідомити відповідача — AT закритого типу «Авіалінії Аеросвіту» про те, що у Колегії громадянських справ Тбіліського міського суду знаходиться у виробництві справа №2-22152-14 щодо позову «ТОВ «Об'єднання аеропортів Грузії» по відношенню до відповідача AT закритого типу «Авіалінії Аеросвіту» з вимогою зобов'язання сплати боргу.

2. Для представлення відповіді щодо позову (зустрічного позову) до Колегії громадянських справ Тбіліського міського суду (м. Тбілісі, 12-й км Алеї Д. Агмашенебелі, №6) відповідачу — AT закритого типу «Авіалінії Аеросвіту» визначається 07 (семи-) денний термін.

3. Роз'яснити відповідачу, що позов та прикладені до нього документи будуть вважатися переданими йому на сьомий день від дня публікації у газеті публічного повідомлення і призначений судом термін рахується від цього часу.

4. Роз'яснити відповідачу, що продовження призначеного судом терміну не дозволяється, крім випадків існування поважної причини. Поважною причиною непредставлення стороною клопотання чи заяви буде вважатися: хвороба, смерть близького родича або інші особливі об'єктивні обставини, які незалежно від нього створюють причини. через які стає неможливим присутність і представлення заяви або/і клопотання і заяви на судовому процесі. Хвороба повинна бути підтверджена підписаним керівником медичного закладу документом, який прямо вкаже про неможливість присутності на судовому процесі.

5. Роз'яснити відповідачу, що у разі непредставлення зустрічного позову у визначений судом термін за неповажних причин суд без усного слухання виносить рішення без присутності. Разом з тим суддя задовольнить позов, якщо вказані у позові обставини юридично підтверджують вимоги позову; у противному випадку суд призначає головне засідання, про що повідомляє сторони за правилами, встановленими статтями 70—78 цього Кодексу. У разі проведення засідання прийняття підтвердження від відповідача не відбувається і суд заслухає тільки правову точку зору відповідача щодо вимог позову.

6. Роз'яснити відповідачу, що у представленій суду письмовій відповіді повинно бути вказано:

l Назва суду, у який відповідач представляє відповідь;

l Iмена, прізвища (назви), основна адреса та фактичне місцезнаходження, а також, у разі існування, альтернативна адреса, адреса місця роботи, телефон, мобільний телефон, електронна адреса, факс відповідача, його представника (якщо відповідь представляє представник), свідків, інших осіб, запрошених на засідання; у відповіді можливо також вказати дані контактної особи;

l Чи визнаєте позов та яку його частину; якщо не визнаєте позов, то які конкретно факти і обставини суперечать вашому зустрічному позову; а також свідчення, які підтверджують представлені вами обставини;

l Якими процесуальними засобами плануєте захищатися від позову, а саме чи не збираєтесь подати зустрічний позов, чи не заперечуєте право позову, чи не маєте відводу по відношенню до суду чи судді та ін.;

l Хто може взяти участь у процесі як співучасник чи третя особа;

l Якого свідка необхідно викликати на судове засідання та інші клопотання;

l Перелік прикладених до відповіді документів;

l Точка зору відповідача про розгляд справи без усного слухання;

l До відповіді необхідно прикласти документ, що підтверджує повноваження представника, якщо відповідь до суду вносить представник;

l У відповіді повинна бути повністю і послідовно описана точка зору відповідача щодо вказаної у позові кожної фактичної обставини чи твердження. Якщо відповідач не згоден з вказаними у позові обставинами, він зобов'язаний вказати причину цього і обґрунтувати її відповідними аргументами;

l Відповідач зобов'язаний прикласти до відповіді вказані у ній усі докази. Якщо відповідач за поважних причин не може представити докази разом з відповіддю, він зобов'язаний вказати це у відповіді. У противному випадку у відповідача забирається право представити ці докази у подальшому; відповідач повинен просити розумний термін для представлення доказів;

l Відповідач зобов'язаний представити суду свою відповідь на позов (зустрічний позов) і на поставлені у ньому питання, а також свою точку зору щодо прикладених до позову документів у визначений судом термін від дня отримання позову та прикладених копій документів. Зустрічний позов повинен відповідати вимогам 2-ої частини статті 177 Громадянського процесуального кодексу Грузії;

l При представленні відповіді відповідач може заявити, що він згоден отримати письмові матеріали електронною поштою;

l Клопотання іншого роду.

7. Постанова повинна бути опублікована у газеті Верховної Ради України «Голос України».

8. Зобов'язати позивача — ТОВ «Об'єднання аеропортів Грузії» опублікувати вказану постанову за власний рахунок; зобов'язати представити суду доказ, який підтверджує опублікування і газетний переклад.

9. Внесення приватної скарги на постанову не дозволяється.

Суддя: /підписано, печатка стоїть/ Діана Берекашвілі

Печатка:  Тбіліський міський суд

Колегія громадянських справ

Канцелярія

Штамп:    Копія відповідає оригіналу.

Колегія громадянських справ

Тбіліського міського суду

 • Грузинский суд наказал украинскую авиакомпанию, фото №1

  Грузинский суд наказал украинскую авиакомпанию, фото №1, фото №1
 • Грузинский суд наказал украинскую авиакомпанию, фото №2

  Грузинский суд наказал украинскую авиакомпанию, фото №2, фото №2
 • Грузинский суд наказал украинскую авиакомпанию, фото №3

  Грузинский суд наказал украинскую авиакомпанию, фото №3, фото №3
 • Грузинский суд наказал украинскую авиакомпанию, фото №4

  Грузинский суд наказал украинскую авиакомпанию, фото №4, фото №4
Фото 1 из 4

 

Уважаемые читатели, PDF-версию статьи можно скачать здесь...


Загрузка...

Союз фестиваля и стартапа

Российские СМИ выясняли, удалось ли стране повторить успех фестиваля молодежи 1957 года

Отели Лас-Вегаса: работа над ошибками

12 октября 2017 г. компания MGM Resorts International (владелец отеля Mandalay Bay) опубликовала пресс-релиз...

После АТО — цветочный бизнес

Заслуживают ли ветераны АТО отдельного закона о реабилитации?

Реабилитация по-украински

Реабилитации требуют все 100% побывавших на передовой

В тени другой войны

Издание Defense One, входящее в состав группы National Journal Group (дочернее подразделение...

Ничего личного

Все украинско-белорусские торговые войны ко всеобщему удовольствию очень быстро...

Загрузка...

В России уродили пшеница и миллионеры

«2000» продолжают рассказывать о наиболее значимых публикациях российских СМИ

Худшие долгоносики — политики

Можно выращивать сколько угодно продуктов, но одним из ключевых параметров их...

Что общего у мобильных реакторов СССР и доменных...

Нынешняя структура экономики не поощряет инвестиции и диверсификацию, зато...

Стартап Палестина

Потенциальная целевая аудитория палестинских предпринимателей насчитывает 390 млн....

Не казните роботов: в стагнации зарплат повинны...

Тормозить рост цен на недвижимость политики явно не горят желанием Историк, доцент...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Маркетгид
Загрузка...
Авторские колонки

Блоги

Ошибка