Чи можлива в Україні народна економіка?

25 Июня 2019 5

Незважаючи на замшілість моделі, розробленої Адамом Смітом ще в XVIII ст., багато хто з новоспечених українських «реформаторів» закликав до розбудови ринкової економіки в Україні за застарілими рецептами. Можливо, мали на увазі якусь іншу модель, але в цьому випадку постає питання про рівень знання теорії.

Всесвітньо відомий американський економіст Дж. Гелбрейт (як і багато інших авторитетних західних учених) неодноразово стверджував, що «смітівської» економіки в США не існує, а тих, хто закликає до її розбудови, назвав людьми з психічними відхиленнями клінічного характеру.

Довершенішою соціально-економічною моделлю є соціально орієнтована ринкова економіка, автором якої був відомий німецький економіст П. Ерхард. Ця модель ґрунтується на поєднанні приватної та державної власності (за переважання першої), ринкових державних важелів регулювання економіки (за домінування ринкових) і, таким чином, є переважно ринковою економікою, але з соціальним захистом населення.

В Україні за роки незалежності активно формується своєрідний гібрид з двох названих моделей. Це, з одного боку, капіталізм зразка ХІХ ст., який, за словами відомого американського історика А. Шпессенгера, є грабіжницьким, експлуататорським, жорстоким і безсердечним, а з іншого боку, він доповнений мінімальним соціальним захистом населення й надмірно роздутим державним апаратом, зрощеним з мафіозно-тіньовими структурами. Така держава є антинародною, і ті, хто відстоює її, мимоволі перетворилися в антидержавників.

Справжніми державниками в цих умовах стають ті, хто прагне змінити сучасне суспільство і побудувати незалежну Українську державу, яка служитиме інтересам не маленької жменьки так званих нових українців (котрі казково розбагатіли на розкраданні державної власності), а переважної більшості народу.

На жаль, у 90-ті роки Україна, утверджуючи свою політичну незалежність, дедалі більше втрачає техніко-технологічну, фінансову, інформаційну, економічну незалежність і поступово перетворилася на додаток (сировини, дешевої робочої сили тощо) розвинених держав світу і міжнародних економічних організацій.

Найдовершенішою серед усіх трьох соціально-економічних моделей є модель змішаної економіки. Вона ґрунтується на оптимальному поєднанні приватної та державної власності, перерозподілі національного доходу на користь найбідніших верств населення тощо. Отже, якби для України потрібно було вибирати оптимальну західну модель соціально-економічного розвитку, то нею мала б стати змішана економіка.

Останню разом з моделлю соціально орієнтованої економіки запропонував Л. Кучма Верховній Раді в 1994 році. І в цьому (пропонуванні двох моделей одночасно) був перший стратегічний прорахунок програми президента. (А може, це був не прорахунок, а свідоме прагнення створити таку економіку, яка б була тим, що б можна було прибрати до рук. Так воно, зрештою, і сталося.)

Ця ситуація нагадує сидіння між двома стільцями. А режисура її реалізації в житті була ще гіршою, внаслідок чого ми й отримали грабіжницький капіталізм зразка XIX ст.

Модель «змішаної економіки», незважаючи на її позитивні аспекти, не повинна була стати основоположною, бо вона ґрунтується переважно на приватній власності (отже, передбачає експлуатацію більшості трудящих) і основах ринкової економіки. Важливо й те, що вона запозичається і не може в короткий термін виконати назване вище двоєдине завдання.

Навіть ООН ще в 1992 році констатувала: врятувати людство в рамках ринкової системи, рушійною силою якої є приватна власність, неможливо, оскільки вона ґрунтується на прагненні до нестримного зростання споживання, призводить до різкої поляризації рівня життя і, отже, породжує нові й дуже загострює існуючі соціальні конфлікти. (Оце все ми і маємо протягом майже 30 років незалежності, серед іншого дві революції, постійні протистояння різних політичних сил та їхніх прихильників. Зробили державний переворот і ще значніше погіршили соціально-економічне становище більшості населення і в цілому країни.)

По-друге, людству потрібна нова модель соціально-економічного розвитку, яка має спиратися на важелі централізованого регулювання на рівні окремої держави та світової співдружності загалом. Нова модель має ґрунтуватися на інтегрованих інтересах суспільства і тільки потім -- на інтересах приватного підприємництва.

Таким вимогам відповідає розроблена доктором економічних наук Степаном Мочерним оптимальна модель соціально-економічного розвитку -- народна економіка. Вона визначає економічну систему, орієнтовану на потреби та інтереси людей праці, ґрунтується на домінуванні трудової колективної власності, принципах самоврядування й всебічного соціального захисту трудящих з використанням інших форм власності (серед них приватної) і національного та наднаціонального економічного планування.

Таке планування означає використання планів імперативного (обов’язкового) характеру для державного сектору (частка якого має становити 30--35%) та індикативного (рекомендаційного) -- для недержавного сектору (на трудову колективну власність має припадати близько 45--50% сукупної власності, на приватну -- 15--20%). Планування супроводжується складанням цільових комплексних програм розвитку народного господарства з переважанням економічних методів регулювання та територіального комплексного управління замість галузевого.

Основними засобами реалізації національного демократичного економічного планування є науково обґрунтовані промислова, структурна, інноваційна, податкова, фінансово-кредитна, регіональна, амортизаційна та інші форми політики. Загалом таке планування передбачає раціональне поєднання державного регулювання з ринковими важелями саморегулювання за допомогою першого.

Пріоритет трудової колективної власності, а отже й народних підприємств у народній економіці, обумовлений переважанням колективного характеру праці, активною потребою продуктивних сил у подоланні процесу відчуження найманих працівників від засобів виробництва, праці від власності, а також перевагою колективних цінностей у сучасному суспільстві.

Вагомою рушійною силою розвитку народної економіки стає єдність людини і природи (суспільства і природи). Нині між цими сторонами дедалі більше наростає конфлікт, який може перерости в антагонізм -- таку форму розвитку суперечностей, яка гальмуватиме соціально-економічний прогрес.

Перевага народних підприємств над іншими типами підприємств полягає насамперед у тому, що їхньою активною рушійною силою стають інтереси всіх працівників. На відміну від цього, на приватних підприємствах такою силою є інтерес тільки приватного власника, а інтереси інших працівників заохочуються через механізм економічного примусу праці, створення підприємством матеріальних та моральних стимулів, а також адміністративних важелів. Однак навіть створення комплексу вагомих стимулів дає можливість працівнику винахідливіше і прогресивніше працювати лише на себе, а не на все підприємство.

Відповідь на запитання, поставлене в заголовку, очевидна.

В нинішніх умовах соціально-політичної системи це неможливо.

Але… Надія помирає останньою. Сьогодні надія на молоде покоління, що народилося в пострадянські часи. Мойсей виводив євреїв по пустелі з єгипетського рабства 40 років, доки не зник з молодого покоління дух раба. Ми блукаємо по своїй «пустелі» вже майже 30 років. Ми вже маємо значну частину молоді, здатну усвідомити всю тяжкість проблем України. Це показують результати останніх президентських виборів і, можливо, покажуть результати парламентських виборів. Але проблема ще й у тому, що стара олігархічно-мафіозно-корупційна частина суспільства не хоче здаватися. Вона знову рветься до влади. І не виключено, що нам належить переживати цю сутичку ще років п'ять -- до наступних виборів.

В 2022 году украинско-американская компания запустит на...

Украинско-американская компания EOS Data Analytics запустит совместно с южноафриканской...

25 октября Украина переходит на зимнее время

25 октября 2020 в 4:00 по киевскому времени стрелки часов переводятся на 1 (один) час назад....

Дороги в Украине: оценки населения

Согласно результатам опроса Социологической группы «Рейтинг» 76% респондентов...

В Украине впервые пройдет фестиваль для зрителей с...

В Украине пройдет первый фестиваль "Дни доступного кино" для зрителей с нарушениями...

В Украине уже 261 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 4 768

В Украине за минувшие сутки обнаружили 4 768 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19....

На канале «Украина» премьера исторического экшена...

14 октября в 20.00 на канале «Украина» состоится захватывающая премьера фильма...

Кто реально правит миром?

Подавляющее большинство украинских граждан, как и многие люди в мире, с большим...

Три года и один час

апелляционный административный суд г. Киева поддержал апелляцию Украинского...

О шансах вернуть Крым военным путем

Успешное завершение операции по возврату полуострова может стать реальностью, когда в...

Реальные поражения в «странных» и «ненастоящих»...

Новые инициативы относительно тотальной приватизации предприятий, находящихся в...

Что не так с неграми и с нами?

Мы с омерзением смотрим на негритянский бунт в США и не замечаем, что это зеркальное...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка