Унікальна оздоровча структура

№41 (433) 10 - 16 октября 2008 г. 10 Октября 2008 0

Найбільш потужною системою в Україні, що використовує природні лікувальні ресурси — клімат, мінеральні води, грязі, ропу лиманів і озер з метою оздоровлення населення, є закрите акціонерне товариство лікувально-профілактичних закладів профспілок України — ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».

Основним напрямом і кінцевим результатом діяльності системи профспілкових оздоровниць є зміцнення здоров'я населення, зниження і попередження його інвалідизації, покращання здоров'я підростаючого покоління та якості життя хронічно хворих і інвалідів, збереження трудового потенціалу країни.

Станом на 01.07.2008 р. до складу ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» входить 81 санаторій (74 дочірніх підприємства і 7 закритих акціонерних товариств, створених за участю ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»), з ліжковим фондом у 7028 ліжок.

За 2007 рік в системі проліковано понад 350 тисяч чоловік, за перше півріччя поточного року — понад 150 тисяч чоловік.

За переліком закладів охорони здоров'я, затвердженим наказом МОЗ України від 28.10.02 № 385, лікувально-профілактичні заклади ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» розподіляються наступним чином: бальнеологічні лікарні — 3, грязелікарні — 1, курортні поліклініки — 2, санаторії — 73 (в тому числі для дітей — 5), санаторії для дітей з батьками — 7, санаторій для дітей і підлітків — 1.

Діяльність санаторно-курортних закладів системи здійснюється на підставі закону «Про курорти», основ законодавства України про охорону здоров'я, «Загального положення про санаторно-курортний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р., № 805. В медичній діяльності оздоровниці користуються наказом МОЗ України № 56 від 06.02.2008 р. «Стандарти (клінічні протоколи) санаторно-курортного лікування», № 24 від 17.01.2005 р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги...» та іншими нормативними документами.

Реабілітаційна мережа

За спеціалізацією оздоровниці поділяються на загального призначення та спеціалізовані, до яких відносяться ДП «Спеціалізований спинальний санаторій ім. академіка М. Н. Бурденка» та відділення в санаторії «Слов'янський» ДП СКРЦ «Слов'янський курорт».

Найбільшу питому вагу серед санаторних ліжок займають ліжка для лікування неспецифічних захворювань органів дихання — 23,5%, органів травлення — 19,4% ліжок від загальної кількості, системи кровообігу — 17,5%, кістково-м'язової системи — 14,6%, нервової системи — 12,5%, сечостатевої системи — 3,6%, ендокринної системи, в тому числі цукрового діабету — 3,2% та ін.

Правова основа медичної діяльності оздоровниць визначається наступними документами: ліцензія на медичну практику, акредитаційний сертифікат, ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами, атестат акредитації діагностичних лабораторій, сертифікат відповідності на готельні послуги (проживання) та послуги харчування.

Усі санаторно-курортні заклади товариства мають ліцензії на право здійснення медичної практики та акредитовані. Вищу категорію мають 72% санаторно-курортних закладів, першу — 21% і другу — 7%. Відповідні акредитаційні категорії присвоєні комісіями МОЗ України на підставі наявності сучасної лікувально-діагностичної бази, кваліфікованого медичного персоналу, використання сучасних лікувально-діагностичних методик, медичних технологій та ін.

Жодна з країн СНД і далекого зарубіжжя, відомчих і державних структур охорони здоров'я не мають такої розвиненої реабілітаційної мережі, яка створена в системі профспілок України. Санаторно-курортні заклади повертають до повноцінного життя і праці значну кількість працездатного населення. Сам по собі факт повернення 80% осіб працездатного віку після важких захворювань серцево-судинної системи, в тому числі гострих інфарктів міокарду та інсультів, до повноцінної праці на 1—1,5 місяця раніше свідчить про високу ефективність санаторного етапу реабілітації. При цьому в 2 рази зменшуються показники смертності та розвитку ускладнень, у 3 — перехід на інвалідність, а кількість днів непрацездатності скорочується у 2,5 раза.

Вагомі показники медичної та соціально-економічної ефективності реєструються і при реабілітації хворих після оперативних втручань, опіків, з цукровим діабетом та інших видів захворювань. Результатом оздоровлення вагітних у реабілітаційних відділеннях є збільшення народжуваності здорових дітей.

Реабілітаційна мережа системи на сьогоднішній день складається з 114 відділень. Слід зазначити, що починаючи з 1998 року їх кількість в оздоровницях профспілок збільшилась майже вдвічі.

Діяльність реабілітаційних відділень направлена не тільки на збереження трудового потенціалу України, а й сприяє формуванню здорової нації шляхом лікування та оздоровлення населення по 26 видах захворювань.

Відповідно до державних програм оздоровлення дітей — пріоритетний напрямок діяльності санаторно-курортних закладів профспілок. Необхідно відмітити, що ми ніколи не стояли осторонь проблем відновлення здоров'я юних громадян, починаючи з часів Чорнобильської катастрофи. Так, успішно проліковані діти з інтоксикацією екопатогенами з м. Чернівці, з екологічно детермінованими захворюваннями в Первомайському районі Миколаївської області, з міста Алчевська, з районів, що постраждали від наслідків «фосфорної аварії» та ін.

Не зрозуміла доцільність проведення тендерних торгів на курортні послуги у реабілітаційних відділеннях, куди направляють важкий контингент хворих безпосередньо з клінік, стаціонарів провідних інститутів Академії медичних наук, медичних центрів, обласних лікарень. Про які «торги» може йти мова, коли є основні складові: потреба в реабілітаційному лікуванні, висока його ефективність, потужна лікувально-діагностична база, сучасні методики, висококваліфікований медичний персонал.

Ефективне лікування хворих у санаторіях системи, в тому числі й реабілітаційне, було б неможливе без наукового супроводження. На сьогодні оздоровниці тісно співпрацюють з провідними профільними науковими закладами Академії медичних наук, Міністерства охорони здоров'я, науково-виробничими об'єднаннями. Теоретичні розробки науковців і лікарів-практиків впроваджуються безпосередньо в санаторно-курортних закладах, в тому числі й у відділеннях для реабілітації хворих з різною патологією.

Так, у відділення із хворобами крові та кровотворної системи санаторію «Верховина» направляються хворі безпосередньо з Інституту гематології та трансфузіології АМН України, діти з патологією органів кровообігу, дихання та травлення — з Інституту педіатрії, акушерства і гінекології в санаторій «Україна» (курорт Ворзель); з цього ж інституту направляються на оздоровлення і вагітні у клінічний санаторій «Жовтень» (Конча-Заспа). Вперше в Україні робота фахівців цього відділення високо оцінена на державному рівні. Їм присуджена Державна премія в галузі науки і техніки. На сьогодні це дуже актуальне питання, так як стан репродуктивного здоров'я населення і рівень народжуваності викликає глибоке занепокоєння.

Залучення медичних кадрів

У відділення для реабілітації хворих з наслідками опіків направляються пацієнти з Республіканського опікового центру та регіональних відділень; після операцій на органах травлення — з Інституту експериментальної хірургії і трасплантології, після оперативних втручань на суглобах, в тому числі після ендопротезування — з Інституту ортопедії і травматології. Протягом двох десятиліть з Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» та Інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова поступають хворі після гострих інфарктів міокарда, оперативних втручань на серці та магістральних судинах. Крім того, з Інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска до реабілітаційних відділень направляються хворі з ревматичними ураженнями серця і судин. Необхідно відмітити і високу ефективність санаторного етапу реабілітації пацієнтів з захворюваннями органів зору, які направляються в санаторій ім. М. Горького (м. Одеса) після лікування та оперативних втручань в Інституті очних хвороб та тканинної терапії ім. В. П. Філатова. Санаторій для дітей з батьками «Дубки» (смт Ірпінь) плідно співпрацює з Центром мікрохірургії ока. В цьому санаторії під керівництвом фахівців центру діти отримують спеціалізоване лікування, ефективність якого досить висока.

Сучасний стан здоров'я дітей в Україні диктує необхідність подальшого удосконалення організації відновлювального лікування. Особливе занепокоєння викликає зростання захворюваності цукровим діабетом серед дитячого населення, на даний час ця патологія вже реєструється в дітей віком 1,5—2 років.

Протягом 25 років на курорті «Миргород» в санаторії «Березовий гай» функціонує спеціалізоване відділення для лікування дітей (у супроводі батьків), хворих на цукровий діабет. Лікування дорослих і дітей проводиться під науковим супроводженням фахівців Інституту ендокринології і обміну речовин ім. В. П. Комісаренка. Курс санаторно-курортного лікування, який отримують діти, попереджає розвиток і прогресування ускладнень цієї важкої патології, а також покращує якість життя, що є важливим аспектом реабілітації будь-якого захворювання. Враховуючи високу ефективність реабілітації цього контингенту дітей, потужну лікувально-діагностичну базу, професіоналізм і досвід медичних працівників оздоровниці, за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України відділення було реорганізовано у «Всеукраїнський центр санаторно-курортної реабілітації дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет», який вже в цьому році почав функціонувати.

Не менш важливою проблемою у дітей і підлітків є патологія органів репродуктивної сфери у дівчат і андрологічна патологія у хлопчиків на фоні затримки статевого розвитку. На базі санаторію «Донбас» Слов'янського курорту проводиться медична і соціальна реабілітація таких дітей і підлітків з метою зменшення кількості захворювань сечостатевої системи, а в майбутньому — збільшення народжуваності

Протягом всього існування санаторно-курортної системи значна увага приділялась науково-практичній роботі під керівництвом провідних вчених, фахівців з різних медичних спеціальностей. До науково-практичної діяльності залучені широкі медичні кадри, біля 60% лікарів беруть участь у виконанні науково-практичних, дисертаційних робіт. На сьогодні в закладах системи працюють 7 докторів та 51 кандидат медичних наук.

Результатом такої тісної наукової співпраці стали програми санаторно-курортної реабілітації, розробка шляхів її вдосконалення, нових медичних технологій та інше.

Посібник «Основи курортології»

Запорукою успіху санаторно-курортного лікування є правильна його організація. Спільно з кафедрами організації та управління охороною здоров'я Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця та соціальної медицини, управління і бізнесу в охороні здоров'я Харківської медичної академії післядипломної освіти медичне управління товариства розробляє нові форми і методи управління лікувально-діагностичним процесом, які впроваджуються в санаторно-курортних закладах системи.

Про значну науково-практичну роботу, яка проводиться в оздоровницях профспілок, свідчить і наявність в системі 17 санаторіїв, яким наданий статус «клінічний». Тобто ці санаторії використовуються структурними і навчальними підрозділами кафедр вищих медичних закладів освіти. Працівниками кафедр на базі цих оздоровниць проводиться навчальний процес студентів, аспірантів, інтернів, лікарів з використанням нових форм і методів навчання, медичних технологій, а також післядипломна підготовка, підвищення кваліфікації медичних кадрів тощо. Проведення наукових досліджень, розробка методів профілактики, діагностики, апробація і впровадження нових медичних технологій лікування і реабілітації хворих сприяє підвищенню ефективності санаторно-курортного лікування.

Санаторно-курортна система профспілок має потужний матеріально-технічний, науковий та кадровий потенціал, який базується на значному досвіді використання курортних факторів, творчій співдружності лікарів-курортологів практиків з провідними профільними науково-дослідними інститутами, медичними вузами та структурами лікувально-оздоровчого спрямування. Результатом цього є багатий матеріал щодо теорії і практики лікування різноманітної патології. Багато з цього реалізувалось у вигляді тематичних видань. Всього за останні роки видано біля 20 монографій і посібників з актуальних питань курортології. Необхідно відмітити, що вперше в Україні був виданий посібник «Основи курортології», який створений провідними ученими-курортологами в творчій співдружності з лікарями оздоровниць і рекомендований Мінздравом України для вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації.

 

Уважаемые читатели, PDF-версию статьи можно скачать здесь...


Загрузка...

Креветки становятся ближе

Он напутствовал бизнесменов: «Идите во Вьетнам и работайте»

«Караван» до Лилля доведет

В начале сентября сети гипермаркетов «Караван» и французская Auchan Group завершили...

Блокчейн — инструмент финансирования поставок в...

Возрождение угроз протекционизма и геополитической конкуренции на фоне ослабления...

Украину решили поддержать

ЕС расширяет квоты, МВФ снижает требования

Загрузка...

Payoneer - удобный сервис для международных платежей

Это направление способно заинтересовать людей, которые в силу жизненных...

Фермеры в загоне?

По мнению 53% опрошенных, работа Минагрополитики является крайне неудовлетворительной...

Однажды в Дударкове

Французы построили в Киевской области мощный логистический комплекс

Еще не полыхает, но уже дымит

Только деревообработчики сегодня идут за сырьем на аукцион, который превратился в...

Гривня уходит в астрал

Если процесс нельзя контролировать, то его нужно возглавить. А применительно к нашей...

От иллюзорного бума к низким темпам роста: встречаем...

У замедления темпов экономики есть три причины: депопуляция, делеверидж и...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Маркетгид
Загрузка...
Авторские колонки

Блоги

Ошибка