В інтересах муніципальної демократії та прав людини в Україні

№41–42(749) 20 — 26 ноября 2015 г. 18 Ноября 2015 3.5

У сучасних умовах, коли виникла необхідність внесення в чинну Конституцію України змін та доповнень, знову на перший план виходять питання про конституціоналізм, конституційне будівництво, конституційний лад, конституційний процес, конституційний механізм реалізації прав і свобод людини, організацію та функціонування державної влади і місцевого самоврядування тощо. Це об'єктивно вимагає формування якісно нових підходів у конституційній теорії та практиці.

Безумовно, провідну роль у цих процесах відігравали і відіграватимуть у майбутньому провідні юридичні навчальні заклади та наукові установи. Саме університетська освіта та академічна юридична наука є основним джерелом вітчизняного конституційного знання та фундаментом для формування вітчизняної конституційної доктрини.

Втім, цілісна система конституційних знань та уявлень про конституціоналізм, громадянське суспільство, філософію гідності та прав людини може сформуватися лише тоді, коли у процес їх генерування та популяризації активно включатимуться самі суб'єкти громадянського суспільства, різноманітні правозахисні та благодійні організації, некомерційні громадські фонди та інститути, місією яких є правова просвіта населення, формування правової культури, утворення громадянського суспільства, організація та проведення різнопланових акцій, форумів та інших науково-практичних заходів, досліджень з питань, які пов'язані із захистом прав і свобод людини в Україні.

Яскравим прикладом існування та плідного функціонування в Україні такого роду некомерційної громадської організації є утворений ще у 2000 році в Одесі Інститут демократії та прав людини, керівником якого є відомий одеський правознавець та філантроп Олександр Мучник.

Метою діяльності інституту є конституційно-правова просвіта населення, формування загальної правової та конституційної культури. Зокрема, популяризація ідей громадянського суспільства, соціально-правової державності та місцевого самоврядування; законопроектна та інша діяльність, спрямована на сприяння розвитку законодавства України у сфері прав людини та місцевого самоврядування; організація та проведення різнопланових науково-практичних заходів, наукових досліджень з питань, які пов'язані із захистом прав і свобод людини в Україні; налагодження та зміцнення співробітництва з вітчизняними та зарубіжними некомерційними громадськими організаціями, які займаються науково-експертними дослідженнями у сфері прав людини та місцевого самоврядування, практичним застосуванням цих знань та ідей тощо.

За часи існування інституту його експертами були сформульовані доволі оригінальні ідеї та наукові концепції, реалізовані десятки творчих проектів та науково-практичних задумів, зокрема ідея організації місцевого самоврядування в Одесі з урахуванням самобутньої історії міста, що знайшла своє втілення у проекті Хартії міста Одеси; ідея інституціоналізації та конституювання громадянського суспільства в Україні (видання спеціального конституційного закону — проекту «Про громадянське суспільство в Україні»); концепція вільної економічної зони в Одесі шляхом поетапного поширення правового режиму Європейського Союзу на територію Одеси як однієї з форм інтеграції України в ЄС; концепція конституційної політології; концепції — філософії та культури гідності та прав людини, порядності як джерела права та національної ідеї.

В інституті були підготовлені концепції конституційно-правової та судової реформи в Україні, а також запропонований доволі оригінальний (альтернативний офіційним) проект Конституції в новій редакції.

Варто зазначити, що ці та багато інших напрацювань інституту не стали предметом поточної «звітності» й не залишились на папері. Вони відразу знайшли своє відображення у наукових та науково-публіцистичних працях співробітників та експертів інституту. Яскравим свідченням тому, зокрема, є «Комментарий к Конституции Украины (книга первая)», який витримав два видання (2000-й та 2003 р.) та зайняв гідне місце на книжкових полицях як експертів з питань конституційного права, політиків, народних депутатів, так і студентів-юристів. Враховуючи доступність для сприйняття та оригінальність за формою подачі, останні набули можливості вивчати складну конституційну матерію не лише за традиційними підручниками, а й за такого роду цікавим виданням.

Оригінальністю та інноваційністю відрізнявся проект Хартії міста Одеси, який підготували ще у 1999 р. експерти інституту. Результати роботи втілилися у низці публікацій, у тому числі власне самого проекту та невеликого коментаря до нього. Цей проект викликав доволі серйозний резонанс у тогочасному експертному середовищі, яке спеціалізувалося на проблемах муніципального права в Україні.

Адже підготовка концептуальних положень проекту статуту міста Одеси почалася ще у 1995 р. — задовго до прийняття закону «Про місцеве самоврядування в Україні», тобто ще до того моменту, коли на законодавчому рівні була передбачена можливість прийняття такого документа. I хоча в результаті певних політичних подій, які відбулися у місті наприкінці 90-х рр. ХХ ст., цей проект хартії, як і інші варіанти проекту статуту територіальної громади Одеси, подальшого розвитку не отримали, необхідно визнати, що саме дана концепція статуту міста стала, мабуть, однією з перших у нашій країні.

Ключовим моментом, який відрізняв цей проект від аналогічних спроб підготувати проекти статуту територіальної громади в інших містах України, була відмова від копіювання модельного (типового) статуту територіальної громади, розробка якого відбувалася паралельно у цей час. Проект Хартії міста Одеси мав новаторський та демократичний дух, більшою чи меншою мірою відображав індивідуальність Одеси, особливості її історичного розвитку, пропонував нестандартні варіанти розвитку міста.

Попри значні труднощі, у 2000 р. співробітники інституту організували обговорення цього проекту в середніх школах, ліцеях та гімназіях міста. Учні старших класів, що проявили себе в цих дебатах, згодом брали участь в телепередачах, присвячених обговоренню стратегії розвитку Одеси тощо.

Своєрідним викликом закостенілій системі влади та архаїчним підходам у доктрині став розроблений співробітниками інституту проект закону «Про громадянське суспільство в Україні», який у 2002 р. був опублікований в офіційному друкованому органі Верховної Ради «Голос України».

Нарешті варто згадати вихід у 2009 р. під егідою інституту книги Олександра Мучника «Философия достоинства, свободы и прав человека». Поява будь-якої книги, присвяченої правам людини, це вже подія. Адже права та свободи людини як найвищий критерій рівня та розвинутості сучасної людської цивілізації виражають найбільш сутнісне у взаємовідносинах як людини з людиною, так і людини зі всіма соціальними спільнотами, в яких вона природним чином перебуває, — від сім'ї, нації і народності, соціально-класової належності, професійно-трудової групи, політико-державного об'єднання до людства.

Права людини сьогодні є однією з ключових проблем, які досліджуються з найбільш широких та різноманітних позицій — з філософсько-гуманістичної точки зору, в аспекті сутності публічної влади, принципів модернізації політичної та правової системи, проведення соціально-економічної та культурної політики, боротьби з екологічними загрозами, злочинністю тощо.

Автор книги «Философия достоинства...» знайшов оригінальний та малодосліджений на той час у вітчизняній науці ракурс для висвітлення проблематики прав людини — її гідність. На сьогоднішній день, коли активно працює утворена у складі Конституційної комісії робоча група з прав людини, такий методологічний підхід є найбільш затребуваним та актуальним.

Безумовно, цими прикладами не обмежується багатогранна діяльність Інституту демократії та прав людини. В рамках різнопланових програм, ініційованих та проведених інститутом, побачили світ інші видання. Активною є науково-експертна та популяризаторська діяльність. Залишається сподіватися, що творчі здобутки та оригінальні ідеї колективу інституту знайдуть своє віддзеркалення у сучасних конституційно-проектних роботах і навчальних програмах, сприятимуть конституційно-правовій просвіті громадян та формуванню їх правової культури, а також будуть потрібні у процесі формування громадянського суспільства, соціально-правової державності та місцевого самоврядування в Україні.

Уважаемые читатели, PDF-версию статьи можно скачать здесь...


Загрузка...

Каковы чиновники — таков и «рудимент»

Украина продолжает идти путем дерегуляции и уменьшения давления на бизнес, но по факту...

Олег Шевчук: «Когда в Старычах начали рыть котлованы,...

Дешевле строить круглогодично и круглосуточно, чем из-за погодных условий...

Проверки Гоструда. Как избежать огромного штрафа

Положительная практика обжалования штрафов Госслужбы по вопросам труда есть Нередки...

Выходное пособие

По информации Госслужбы статистики Украины, на начало года предприятия всех видов...

Непостное будущее

Население игнорирует процедуру регистрации животных — субсидии нужнее

Кулек непобедимый

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак призвал украинцев ограничивать...

Загрузка...

Человек, который принес в этот мир порядок

150 лет назад, в марте 1869 г., в наши представления о мире был внесен решительный порядок:...

Что нам стоит космодром построить

Объединение усилий предприятий космической отрасли и судостроения не выглядит...

Николаевский вокзал ожидания

«Брудний і смердючий». Міністр інфраструктури Володимир Омелян під час робочого...

Пенсионное накопительство: плакали ваши денежки

Те, кто поверит в накопительную систему, просто потеряют свои деньги, которые исчезнут...

Полчаса в руках — 150 лет на свалке

Если все останется как есть, то очень скоро все живописнейшие места страны превратятся...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Лентаинформ
Загрузка...
Ошибка