Уряд дозволить красти мільярди

№29-30 (915) 19—25 июля 2019 г. 17 Июля 2019 5

Корупціонери мають намір легалізувати плагіат

, Игорь КОНДЕНКО

Українське суспільство стурбоване падінням рівня освіти і науки в країні. Держава зобов'язана забезпечувати національні інтереси у цій сфері, в першу чергу через запобігання корупції й академічної недоброчесності. Але, на превеликий жаль, позитивних зрушень тут не спостерігається, скоріше навпаки.

Очевидним і незаперечним фактом є деградація якості підготовки кандидатських та докторських дисертацій. Ще у статті «Ворьё» тижневиком «2000» (№17 (817) від 25 квітня — 11 травня 2017 р.) ставилось питання щодо необхідності скасування рішень про присвоєння наукових ступенів і вчених звань за дисертації з плагіатом, про відповідальність за плагіат і сприяння плагіаторству. Плагіат — це крадіжка чужої інтелектуальної власності. А присудження наукових ступенів крадіям-плагіаторам — це корупція, викорінення якої у системі керівництва освітою і наукою є одним із першочергових завдань нової влади на чолі з президентом.

Доплати для крадіїв

Корупція у сфері освіти набула нечуваного розмаху. Результатом і проявом цього факту є катастрофічне зниження кваліфікації випускників ВНЗ, масовий від'їзд молоді на навчання за кордон, втрата кадрового потенціалу і робочої сили в державі. Суспільству слід чесно визнати, що Міністерство освіти і науки не тільки не вживало рішучих дій щодо боротьби з корупцією і академічною недоброчесністю, а навпаки, створювало різноманітні перепони тим особам, які намагалися протидіяти цій пошесті.

Саме внаслідок зазначеного сферу освіти і науки України охопила епідемія плагіату, фальсифікацій та інших порушень при захисті дисертацій. Присуджені наукові ступені за дисертації з плагіатом МОН не скасовувало. Не скасовують їх і зараз. При цьому на доплати плагіаторам, шахраям від науки держава витрачає, згідно з інформацією у ЗМІ, приблизно 4 млрд. грн. щорічно.

Під тиском науково-освітянської громадськості для викорінення плагіату в дисертаціях і корупції навколо цього в Україні створено Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). З'явився проблиск світла у кінці тунелю. Очолив агентство Сергій Квіт, який в недалекому минулому працював міністром освіти і науки, а потім був радником президента Петра Порошенка.

Очікувалося, що НАЗЯВО виконає покладену на нього державою місію честі і справедливості у сфері освіти і науки, а саме — викорінення плагіату. Тим більше, що це відомство має у своєму штаті досвідчених фахівців, які спроможні професійно виконувати роботу з виявлення і кваліфікування плагіату в дисертаціях та інших «творах» пройдисвітів.

Науково-освітянська громадськість сподівалась, що Квіту у цій невдячній справі стане у нагоді принципова людина — професор, доктор філософських наук Тетяна Пархоменко, гучні й безкомпромісні публікації якої, зокрема в тижневику «2000», присвячені викриттю плагіаторів із середовища високопосадовців, їхніх дружин і подруг, зі сфери політичного бомонду. Пархоменко як професіонал користується підтримкою науковців і мала очолити в НАЗЯВО цей напрям діяльності.

Процес пішов. НАЗЯВО підготувало проект «Порядку скасування рішення спеціалізованої ради про присудження наукового ступеню» (далі по тексту — Порядок) у разі виявлення в дисертаціях плагіату, фабрикації, фальсифікації або інших порушень. Цей нормативний акт повинен був відігравати вирішальну роль у знищенні підґрунтя для корупції у сфері освіти і науки.

Але не так сталося, як гадалося. Розроблений НАЗЯВО Порядок у нинішній редакції не виконує покладену на нього функцію щодо скасування вже прийнятих рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів плагіаторам, шахраям від науки у разі виявлення у дисертаціях академічного плагіату, фабрикацій, фальсифікацій та інших порушень. Порядок не передбачає норми, яка б діяла безстроково щодо скасування присудженого наукового ступеню особам, в дисертаціях яких виявлений зухвалий плагіат, а також беззаперечні фальсифікації та інші порушення під час захисту дисертації. Не передбачає Порядок і жорсткого покарання спеціалізованих вчених рад, керівників дисертантів-плагіаторів, опонентів, які давали позитивні відгуки на роботи з викраденими текстами і результатами інших авторів.

Пункти Порядку, згідно з якими термін подання скарг на виявлений плагіат обмежений шістьма місяцями з моменту публікації сумнівних матеріалів, — це знущання над сподіваннями здолати врешті-решт академічну недоброчесність і корупцію.

Відповідно до Порядку плагіатори, які захистили «дисертації» у минулі роки, залишаться пожиттєво кандидатами та докторами наук і будуть отримувати надбавку до заробітної плати за науковий ступінь з державного бюджету. Це нонсенс, навіть більше — зрада національних інтересів.

Розробленим НАЗЯВО Порядком корупціонери від науки планують узаконити плагіаторів, оскільки, як свідчить досвід, зазвичай виявляють плагіат через декілька років після захисту сфальсифікованих дисертацій. Порядок прямо і завуальовано створює умови для безкарності крадіїв-плагіаторів.

Зауваження щодо редакції Порядку в НАЗЯВО надіслали ВГО «Українська федерація вчених» (УФВ), члени Національної академії наук, інші організації. Але вони не були враховані. А Квіт у своєму листі №142 від 18.06.2019 на ім'я голови УФВ академіка Володимира Семиноженка намагається виправдати ганебну редакцію Порядку нормами закону «Про вищу освіту». Стверджується, що вид і строки відповідальності дисертанта у випадку виявлення плагіату в захищеній дисертації можливо змінювати лише через коригування норм закону. Вони не можуть змінюватись актом КМУ. Лукавить пан Квіт. Його твердження не відповідають дійсності.

Так, в ч. 6 ст. 6 Закону України «Про вищу освіту», зокрема, зазначено, що виявлення академічного плагіату в захищеній дисертації (науковій доповіді) є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплому. Тобто відповідальність дисертанта у випадку виявлення академічного плагіату в захищеній дисертації передбачена у вигляді скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплому.

Будь-яких строків і процедури оскарження у цій статті закону не передбачено. Тому саме розроблений НАЗЯВО Порядок, який має бути затверджений Кабміном, повинен передбачити процедуру скасування.

Більше того, як зазначено в абзаці 3 ч. 6 ст. 6 закону «Про вищу освіту», «скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня у разі виявлення академічного плагіату здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти за поданням Комітету з питань етики у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України». Отже, пане Квіт, ваше стверджування, що строки відповідальності у випадку виявлення академічного плагіату в захищеній дисертації не можуть змінюватися актом уряду, прямо суперечить вимогам закону.

Операція прикриття

Позиція Сергія Квіта не витримує критики також стосовно редакції інших пунктів Порядку. По-перше, встановлення п. 2.2 Порядку скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня шестимісячного строку з моменту прийняття спеціалізованою вченою радою рішення про присудження наукового ступеня (упродовж двох місяців з дня розгляду апеляції у закладі вищої освіти) суперечить ст. 28 закону «Про авторське право і суміжні права», якою встановлено, що авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті. А враховуючи, що плагіат — це порушення авторських прав, то і термін оскарження рішення спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня за наявності в ній плагіату повинен становити не менший строк.

У всіх країнах ЄС та цивілізованого світу норма скасування дисертації при виявленні плагіату діє безстроково. Переконливі докази категоричного неприйняття плагіаторства в європейських країнах наведені у відомій статті «Ворьё», надрукованій у тижневику «2000». Так, звинувачений у плагіаті міністр оборони Німеччини Карл-Теодор Гуттенберг пішов у відставку. Аналогічна ситуація склалася з міністром освіти Німеччини Аннетою Шавен, в дисертації якої виявили плагіат через 13 років після її захисту. Рішення про присудження наукових ступенів цим особам були скасовані. Перелік подібних прикладів можна продовжити.

По-друге, в п. 2.3 та 2.4 Порядку відсутня аргументація того, на яких підставах тільки з 1 січня 2020 р. скасовується строк оскарження рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня в разі виявлення в поданій до захисту дисертації плагіату та розглядаються звернення до Комітету з питань етики із заявою про оскарження рішення вченої ради у випадку виявлення академічного плагіату в захищеній дисертації, ухваленого не пізніше 06.09.2014. Що заважає скасувати строк оскарження рішення спеціалізованої вченої ради з моменту прийняття цього Порядку? Нічого. То треба внести відповідні зміни і до проекту документу.

, Игорь КОНДЕНКО

По-третє, як зазначено в п. 2.4. Порядку, «звернення із заявою про оскарження рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня, прийнятого у строки з 24.08.1991 по 05.09.2014 з питань, визначених пунктом 2.1 Порядку, її розгляд здійснюється відповідно до положень цього Порядку. Але у такому випадку Комітет з питань етики може внести подання, а Національне агентство може ухвалити рішення лише про встановлення факту наявності в конкретній дисертації (науковій доповіді, монографії) та/або в наукових публікаціях, що подавалися для присудження наукового ступеня, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, порушень академічної доброчесності. Установлення такого факту не передбачає настання негативних наслідків, перелічених пунктами 4.12,4.15—4.17 цього Порядку».

Граничною датою оскарження рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня у випадку виявлення академічного плагіату в захищеній дисертації та її скасування має бути день створення самостійної держави Україна 24.08.1991 р., а не чомусь прийняте в Порядку 06.09.2014. Що заважає, встановивши факт плагіату, скасувати рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня?

По-четверте, в тому ж пункті 2.4 сказано, що встановлення у конкретній дисертації (науковій доповіді, монографії) факту наявності академічної недоброчесності, тобто встановлення факту плагіату, не передбачає негативних наслідків для крадія?

Виходить, що п. 4.12 Порядку в цьому випадку не діє. В результаті крадій-плагіатор залишається доктором чи кандидатом наук і отримує «доплати, надбавки, заохочення, інші платежі, а також нематеріальні переваги», зумовлені присудженням шахрайським способом цій кримінальній особі наукового ступеня.

Таким чином, п. 2.4 Порядку порушує ч. 6. ст. 6 закону «Про вищу освіту», яким передбачено «скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплому» у разі виявлення в дисертації плагіату. Підкреслюємо, в Порядку замість «не передбачає негативних наслідків» для плагіатора необхідно передбачити «скасування» усіх неправомірно отриманих наукових ступенів і вчених звань.

Рекомендовані пунктом 2.4 Порядку заходи морального впливу, котрі якимось чином будуть враховуватись НАЗЯВО під час акредитації, навчальних програм і т. д. та доводитись до відома керівника закладу, в якому працює плагіатор, нічого не варті. Такі рекомендації недієві. Це ж просто профанація покарання плагіаторів. Безумовно, пан Квіт розуміє, що цим пунктом Порядку він звільняє крадіїв-плагіаторів від покарання, чим порушує закон. Це явна корупція з боку Квіта та його спільників у цій справі.

По-п'яте, в багатьох пунктах Порядку (1.1, 1.5, 2.1 та інших) підкреслюється, що в Порядку йде мова про оскарження і скасування рішення про присудження наукового ступеня у разі виявлення плагіату «в основних наукових результатах дисертацій, наукових доповідях, монографіях». Але таке трактування не відповідає самій суті поняття «плагіат». В такий спосіб в Порядку прихована спроба нівелювання факту крадіжки чужої інтелектуальної власності. Виходить, з точки зору Квіта, що в інших, не основних розділах дисертації викрадені тексти розміщувати можна?

Згідно із законодавчими принципами немає жодного значення, у якому розділі дисертації виявлений плагіат (крадіжка чужої інтелектуальної власності). Тому це питання у Порядку має бути визначеним однозначно: плагіат у дисертації є чи плагіату немає. У якій частині дисертації плагіат розташований, немає значення і не повинно розглядатися, бо у всіх випадках встановлений факт крадіжки інтелектуальної власності. Крапка. Хіба важливо, в яку кишеню сховав викрадені гроші кишеньковий злодій? Чи важливо, де саме (у метро чи у трамваї) він поцупив і де сховав викрадені гроші? Так само і з плагіатом.

Висловлювання щодо недопущення плагіату в розділах дисертації, у яких висвітлені «основні наукові результати», мабуть, за задумом розробників Порядку, залишають плагіаторам шпаринку для оскарження рішення у разі скасування присудження наукового ступеня. А це неприпустимо для Порядку як нормативного акту уряду.

Політика захисту плагіаторів

Варто згадати, що МОН послідовно, починаючи з 2015 р., реалізує заходи по захисту плагіаторів. Так, ще 16.12.2015 МОН, яке тоді очолював Сергій Квіт, затвердило присудження наукового ступеня доктора педагогічних наук знаковому плагіатору Катерині Кириленко, в дисертації якої вчені Національної академії наук виявили близько 30% викрадених текстів і 696 різного типу помилок.

Пізніше, 01.07.2016, рішення про присудження цій особі докторського ступеня підтвердив АК МОН вже на чолі з Лілією Гриневич. А далі, 26.07.2016, з подання Гриневич і віце-прем'єр-міністра Вячеслава Кириленка скасували навіть пункт щодо позбавлення наукових ступенів у постанові Кабміну про Порядок присудження наукових ступенів.

Ця норма раніше діяла безстроково у випадках виявлення в дисертаціях плагіату. Тобто віце-прем'єр-міністр Кириленко зробив все можливе і навіть неможливе, щоб його дружина Катерина Кириленко, видатний плагіатор, яка за плагіаторські рекорди заслуговує внесення до Книги Гіннесса, залишалась доктором педагогічних(?!) наук пожиттєво. Корупція це чи ні? Як вважають громадяни України?

Нагадаю, що жоден з викритих плагіаторів, імена яких були оприлюднені у ЗМІ (Катерина Кириленко, Арсеній Яценюк та інші), не звернувся до суду, щоб у судовому порядку відстояти свою доброчесність. Більшість із цих «вчених» зараз «виховують» молодь, керують аспірантами і докторантами. Муками совісті вони не переймаються. Вони очікують від Квіта, Гриневич та інших «видатних» захисників доброчесності в науці й освіті такого Порядку, який спустить на гальмах їх плагіаторські подвиги.

Вочевидь, Квіт (тепер вже на чолі НАЗЯВО) вирішив продовжити шлях на підтримку плагіаторів і зробити його незворотнім через затвердження відповідного офіційного документу. А доктора філософських наук Тетяну Пархоменко, людину, яка не побоялася виступити проти високопосадовців-плагіаторів, коли вони перебували в зеніті влади, що зараз іде у небуття, Квіт, схоже, вирішив звільнити з НАЗЯВО.

Дуже сумно, що секретаріат НАЗЯВО очолив радник поки що діючого міністра Гриневич, експат канадського походження Михайло Вінницький, який не підготовлений для боротьби з плагіаторами. Петро Порошенко подарував Вінницькому українське громадянство в останній день перебування на посаді президента. Чи здав Вінницький при цьому канадський паспорт — невідомо. Це, мабуть, судоми відчаю, останній демарш, який, будемо сподіватись, не досягне поставленої мети. Бо перезавантаження влади у державі забезпечить очищення сфери науки й освіти від корупції і корупціонерів, які всіляко захищали плагіаторів і досі намагаються заважати викоріненню плагіаторства.

В кращих традиціях ще радянської влади НАЗЯВО організувало профанацію обговорення Порядку громадськістю. Але волонтерські та громадські організації, незалежні спілки, професура, народні депутати, що опікуються питаннями доброчесності в освіті й науці, зрозуміло, не були запрошені на обговорення редакції Порядку. Письмові звернення народних депутатів і багатьох організацій до НАЗЯВО були проігноровані. Це відвертий елемент диверсії проти національних інтересів України. Але всі плагіатори та інші порушники академічної доброчесності мають розуміти і знати про невідворотність покарання за отримання шахрайськими методами наукових ступенів.

Факти знищення в останні роки наукового потенціалу і рівня освіти в Україні, який був у недалекому минулому одним із найвищих у світі, потребують реагування правоохоронних органів, оскільки наслідки від занепаду освіти і науки для економіки, військової сфери, інших напрямів розвитку країни можуть бути значно гіршими, ніж навіть від війни.

Зараз проект Порядку переданий до МОН і готується до затвердження. Але затвердження цього стратегічного для України документу в запропонованій НАЗЯВО відверто корупційній редакції неприпустиме. Бо наслідки для держави від прийняття закладеної у Порядку ідеології будуть вкрай негативними.

У сучасній «науковій еліті» України доволі часто можна зустріти «вченого», який власноруч не написав і навіть не в змозі написати жодної сторінки наукового або взагалі будь-якого тексту. Це ганьба, приниження української високоінтелектуальної нації. Саме тому потрібна термінова чистка рядів науково-освітянського середовища від «поважних» плагіаторів з дипломами докторів наук.

Уважаемые читатели, PDF-версию статьи можно скачать здесь...

Перспективность открытых данных

В Украине проанализируют влияние открытия данных на различные отрасли экономики и...

Наследство Курченко: возрождение или коммерческая...

Оживление десятка интернет-порталов, нескольких печатных изданий и радиостанций...

Особенности национальной депутатской опеки

Депутат ВР Сергей Демченко широко известен как владелец здания, в котором размещался...

Заплати патент и катайся сколько влезет

Официальный «грач» будет платить по 393,6 грн. ежемесячно

«Центр занятости» Сороса

Новый призыв молодых «соросят», «либертарианцев», «слуг МВФ» и прочих...

Новые и не только космические приоритеты

«Укроборонпром» подлежит полной трансформации и должен стать управляющей...

Друга за долги

Продажа домашних питомцев на аукционах в Украине может стать нормой.

Кровавые фермы

В эпоху стремительного развития технологий и инноваций, остается место для...

Перед пустым залом

В Киеве разбегаются арендаторы офисной недвижимости

Дай лапу, Друг!

Во время карантина домашних питомцев cтали выбрасывать на улицу.

«Церковный вопрос» в повестке МИДа

Устав Украинской православной церкви однозначно указывает на то, что ее центр...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка